Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security R

Ra Rc Re Ret Ri Ro Ru Rv Ry

rabat

rabbi

race

racisme

racist

R&D

RAD

radar

Rade, Martin

radikal

Det radikale Venstre

RADINT

radio

Radio- og TV-Nævnet

Radio- og TV-Reklamenævnet

radioaktivitet

Radiological Dispersion Weapons ; radiologiske våben

radioisotop

Radionævnet

Radiometer A/S

Radiorådet

radioteater

radium

radon

AU RAAF, Royal Australian Air Force

UK RAF; Royal Air Force

ragnarok

ragtime

raket

raketbeslutningen

raketforsvar

Italiensk: Tekst.

raketkanon

Italiensk: Tekst.

raketsagen

raketsilo

raketskjold

raketstation

rang

rangering

Rankin, Jeannette

Rapacki planen

US Rapid Deployment Force

EU Rapid Reaction Force

rapsodi

Rarotonga traktaten

Rasmussen, Gustav

Rasmussen, Halfdan

Rasmussen, Laurits Bie

rasta

Amerikansk: Tekst.

ratifikation

ration

rationalisering

rationalisme

Tekst.

rationering

Tekst.

Raytheon

rav

ravage

Ravnstrup

RCT; Rehabiliterings- og Forskningscentret for Toturofre

RDF

RDSS; Rapidly Deployed Survillance System

REA; Rigspolitiets Efterretningsafdeling

Reagan, Ronald Wilson

reaganomics

reaktion

realisme

realitet

realkredit

Realkreditankenævnet

Realkreditrådet

Realkredittilsynet

realpolitik

realunion

rebel

recces ; reces

recession

recessiv

reconcentrados

reduced collateral damage weapons

redeskud

referendum

referat

Tekst.

reflektere

reform

reformation

refugium

Tekst.

refusenikker

regent

regere

regering

Regeringens Røde Kors Udvalg

Regeringens sikkerhedsudvalg

regeringskrise

reggae

Amerikansk: Musikform.

regime

regiment

regimentsskriver

region

register

Registerrådet

Registertilsynet

registrering

reglement

regnbuefamilie

rehabilitering

rejsning

Rejseankenævnet

Rejsebureauankenævnet

reklamation

reklame

Reklamenævnet

rekognoscering

rekognoscering

Tekst.

rekonstruktion

rekrut

rekruttering

rektor

rekviem

relation

relativ militær ligevægt

relegation

religion

religionsfrihed

religionskrige

religiøs

relocation camps

REM

Remark, Erich Paul

Remarque, Erich Maria

remilitarisering

Remontekommissionen

Tekst. Heste, hæren.

remote sensing

Renault, Louis

renegat

Renn, Ludwig [Arnold Friederich Vieth von Golssenau]

Renseignements Généraux

renæssancen

rente

Rentekammeret

rentemarginal

reparationer

repatriere

repetere

repetion

replik

report

reportage

reporter

repressalier

repression ; repressiv

reprise

republik

republikaner

reservat

Reservatrådet

residens

resolution

responsorium

responsum

Reson A/S

ressourcer

restance

restant

restantenlister

ret

ret leding

retfærdig

retfærdig krig

retorik ; retorisk

retræte

Retsforbundet

Retsinformationsrådet

Retslægerådet

Retsplejerådet

retspolitik

retssikkerhed

Retssikkerhedsfonden

retspleje

retsstat

retssædvane

Tekst.

retsvidenskab

revalidere

Revalideringsnævnet

revision

Revisionsudvalget for Tyske Betalinger

Revisornævnet

revolte

revolution

Revolution in Military Affaires

Tekst.

revolutionær

revvolverjournalistik

Tekst.

revolverloven

revy

revyvise

rhenium

Richard, Henry

Richardson, James

ridder

riddervæsen

Rifbjerg, Klaus

riffelforeninger

riffelloven ; Riffelprovisoriet

riffelmand

Riffelsyndikatet

riftzone

rige

The Right Livelihood Award

rigsdag

rigsdagen

Rigspolitiets Efterretningsafdeling

Tekst. Fra 1951 Politiets Efterretningstjeneste.

rigsret

Rigsrevisionen

Rigsraadets Folketing

Tekst.

Rigstinget

Tekst.

Rio-traktaten

riot control

ripostere

risiko

ritual

UK RNAD; Royal Naval Armaments Depot

ro

Tekst.

Robeson, Paul

robosoldier

robot

Robust Nuclear Earth Penetrator

rock

Rocker, Rudolph

Tysk anarkist og pacifist.

rode

Rode, Ebbe

Rode, Ove

rodemester

rodium

roentgenium

rokokoen

Roland Holst, Henriette

Rolland, Romain

rolle

rollemodel

rollemodel

Et ikon. En person, der ses op til.

rom

Hovedstad i Italien.
I datalogi:

roman

roman

Fiktiv historie, skønlitteratur.
Se også: Litteraturhistorie.

romantik

Tekst.

romantisk

Tekst.

Romantikken

romerret

Tekst.

Romeriget

Rom-klubben

Rongelap

Roosevelt, Theodore

Root, Elihu

Rooting Out Evil

Rotblat, Josef

Rote Hilfe

Roth, Otto

Rotterdam, Erasmus Desiderius fra

Rousseau

Tekst.

royalisme

Rowntree, Joshua

Tekst.

rubidium

rubricere

rubrik

ruin

rumimperialisme

rumjura

rumkrig

rundbordskonference

Rules of Engagement

rulle ; ruller

rullen

Rumænien

rune ; runer

rustkammer

Rusland

Rusland: Atomvåben

Rusland: Atomvåbenforsøg

Ruskin, John

Russell, Bertrand

russisk Amerika

Den russiske fredsforening

rustning

rustningshavre

rustningsindustri

rustningskapital

rustningskapløb

rustningskontrol

rustningsregulering

rustningsringen

rustningsøkonomi

ruthenium

Ruzicka, Marla

rutine

rutherfordium

RV; Re-entry Vehicle

Ryder, Mildred Norman

rytter

rytterbønder

rytterdistrikter, ryttergodser

rytteri

rytterret

rytterivæsen

rytterholdspenge

Rütting Schweitz, Carsten

Rwanda

ræd

Tekst.

rædsel

rædselsnatten

Københavns bombardement.

rædselsregime

Tekst.

rædselsregimente

rædselsvælde

Tekst.

Det røde hav / The Red Sea

Røde Hjælp

Røde Kors

Røder, Ulla

Røder, Ulla in English

rødstrømpe

rømning

rømningsmænd

røve

røver

røveri

røveri

Latin: Tekst.
Se også: Kaperi : sørøveri ; tyveri ; økonomisk kriminalitet.

røverkrig

råd

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Rådet for Børns Læring

Rådet for Dansk Luftfart

Rådet for Demokratisk Dannelse

Rådet for Digital Sikkerhed

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet for Danske Erhvervshavne

Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet for Fritidsundervisning for voksne

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Spillefilm

Rådet for Større Badesikkerhed

Rådet for Større Badesikkerhed

Tekst.
Se også:

Rådet for Større Færdselssikkerhed

Se: Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Trafiksikkerhedsforskning

Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Rådet for Uddannelsesstøtten

Rådet for Ulandsforskning

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse

Rådet for Zoologiske Anlæg

Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse

Rådet vedrørende Foranstaltninger mod Olieforurening

Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi

Rådet vedrørende hold af særlige dyr

Top


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page