Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security K

Ka Kat Ke Kg Kh Ki Kl Kn Ko Kor
Kr Kri Kt Ku Kv Ky Kz

kabaret

kabinet

kadet

kadence

Tekst.

kadmium

kafir

kakofoni

Kagawa, Toyohiko

Kaldor, Mary

kald

kalender

kalenderår

kaliber

kalif

kalifat

kalium

Kallenbach, Hermann

kaldsbrev

kaldsret

kalk

Kalmarunionen

Kalmarunionen

Tekst:
Se også: Norden.

kammer

kammeadvokat

kammerat

kammeratægteskab

kammerherre

kammerjazz

kammerjunker

Adelstitel.

kammerjomfru

Adelstitel.

kammermusik

kammersanger

kammertone

kamp

kampagne

Kampagnen mod Atomvåben

Kampf dem Atomtod

kampfly ; kampflyvemaskine

kampfod

kampgas

Se: Krigsgas.

Kampmann, Viggo

kampskib

kampsoldat

kanal

Tekst.

kandidat

kandidatur

kanon

kanonangst

kanonade

kanonbåd

kanonbådsdiplomati

Kanonenfutter

kanoner

kanonere

kanonfeber

kanonfoder

kanonfuser

Tekst.

kanonføde

kanonkonge

kanonkvinder

kanonmetal

Tekst.

kanonpræst

kanontorden

kanonvægt

Tekst.

kanonvås

Kansas City Plant

Kant, Immanuel

kantate

kantor

kaos

Kap Verde

kapabilitet / kapacitet

kapel

kapeltone

kapervæsen

kapital

kapitalfonde

Tekst.

kapitalisme

kapitalist

kapitel

Tekst, bog.

kapitulation

Kapp, Wolfgang

kaprustning

kaput

karakter

karakterpenge

kardinal

kardus

karenstid

karfunkel

karneval

Karnevalsgruppen krig og fred

Karsemose

kartel

kartografi

kartotek

kartoteksbetjent

Kasakhstan

kasemat

kasematskib

kaserne

kaserneskib

kassession

kaste

kastel

kastevægt

kasualitet

kasualitet

Fransk: I filosofi: Tilfældighed.

katalog

katalogisering

katastrofe

katastrofeberedskab

Græsk: Tekst.

katastrofeforskning

Græsk: Tekst.

katastrofemedicin

Græsk: Tekst.

katastrofepsykiatri

Græsk: Tekst.

katastrofespykologi

kategori

katakomber

Katholske Krigsmodstandere i Danmark

katolicisme

Tekst.

katolik

Katolsk Arbejderaktion

Katolsk Kommission for Retfærdighed og Fred

Kauffmann, Henrik

kavader

kavaleri

keening

Keep America Out of War Congress

kejser

kejserkrigen

Kekkonen-planen

Keller, Helen

Kellogg, Frank Billings

Kelly, Petra

kemi

kemiske våben

Kempe, Anders Pedersson

Kenya

kernekraft

kernekrig

kernestråling

kernevåben

Kessler, Harry

Key, Ellen

KGB

Khan, Abdul Ghaffar

Kielland, Alexander

kiloton

Kimball, Chase

Kina

Kina: Atomvåben

Kina: Atomvåbenforsøg

Kina: Atomvåbenforsøg

Tekst.

kinetiske våben

King, Martin Luther

Kirgisistan

Kiribati

kirke

kirkebøger

kirkebøsse

kirkefred

Kierkegaad, Søren

Kirkekollegiet

Kirkeligt Verdensforbund

Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse

Kirkeministeriet

Tekst.

kirkemusik

Kirkens Korshær

Tekst.
Se også Danmark: socialpolitik.

Litteratur

Leder: Forstemmende indsamling. I: Arbejderen, 25. november 2016.

kirkeret ; kanonisk ret

kirketugt

kirurg

kirurgi

kirurgisk præcision

Kiryu, Yu Yu

Kissinger, Henry

klage

Tekst.

klagesang

klan

klasse

klassekamp

klassifikation

klassifiserede dokumenter

klassisk musik

klausul

klausulere

Klein, Jesper

klemme ; klemmebreve

kleptokrat

kleptografi

kleptoman

kleresi

klerikalisme

klient

klientelisme

klientserver

klima

klimaflygtninge

Sammensat begreb.Tekst.

klimatologi

klinik

Tekst, udbudsklinik.
Se også: Lægemangel.

klode

klor

klorin

kloster

Kloster, Asbjørn

klyngebomber

Knopp, Fay Honey

Knudsen, Erik

koalition

kobber

kobling

kobolt

koboltbombe

Koch, Bodil

Koch, Hans Henrik

kode

Tekst. Datalogi. Kommunikation. Kryptering.

kodeks

kodifikation

Koelz, Johannes Matthaeus

kold krig

den kolde krig

kold krigs koalition

kolera / cholera

kolllabortør

kollega

kollegial

kollegial ret

kollegialitet

kollegium

kollektiv

kollektiv sikkerhed

kollektive sikkerhedsgarentier

Kollwitz, Käthe

koloni

kolonialisme

kolonikrige

kolonisere

Komitee Soldaten tegen Kernwapens

Komitern

kommando

Kommandoen for militære Flygtninge

kommandoliste

kommandoøkonomi

Tekst.

kommité

Kommiten for oplysning om atomfaren

den kommiterede chef

kombatant

kombiforsvar

kommission

kommissionsdomstol

kommissionshandel

Tekst.

kommissorie

kommissorium

kommisær

kommune

kommunikation

kommunisme

kommunist

kommunistforskrækkelse, bolschevikforskrækkelse eller bolschevikskræk

komospolit

kompani

Kompedal

kompetence

kompleks

komponist

komplot

kompromis

komtesse

koncentrationslejr

koncern

koncert

koncilium

kondolere

kondolence

kondotterisystem

konduite

konference

konfession

konflikt

konfliktdiamanter

konfliktforebygning

konfliktforskning

konflikthåndtering

konfliktløsning

konfliktniaveau

konfliktråd

konfliktsituationer

konfrontation

konføderation

konge

kongebrev

kongedømme

kongefred

kongehus

Tekst.

kongerejse

Tekst.

kongerige

kongerække

Anetavle.

kongevej

konglomerat

kongres

Kongressen for kulturel frihed

konkordat

konkurs

konseil

konseilspræsident

konsensus

konservativ

Det konservative Folkeparti

Dansk politisk parti oprettet 1915. Blandt konservative politikere kan nævnes: L. V. Birch.

Litteratur

Beretning om Tamilsagen : Undersøgelsesretten af 10. juli 1990 I-VII. / : Undersøgelsesretten af 10. juli 1990. Mogens Hornslet. s. n. [Statsministeriet , eksp. Gyldendal], 1992.
SF færdig med forsvarsforlig: Købet af 27 nye kampfly koster det brede politiske flertal bag forsvaret og den danske udenrigspolitik. ’Det er helt usandsynligt, at SF går med i det næste forsvarsforlig,’ efter at partiet, sammen med De Konservative, er blevet ekskluderet fra det nuværende. / : Kim Kristensen. I: Information, 10. juni 2016.

konsignering

konspirere

konstabel

konstitution

konstitutionel

kontakt

Tekst.

Kontaktnet ikkevold

kontingent

kontekst

kontinent

kontrabande

kontradiktoriske begrebspar

kontraefterretning

kontraefterretningstjeneste

kontrol

kontroludvalget

konvent

konvention

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder

konventionel

konventionel ammunition, våben

konventionel krig

konversion

konvertere

konvertit

konvoj

konditionere

kopernikium

kopi

kopibeskyttelse

kopibog

kor

koral

koralrev

kordon

Korea

korps

korruption

kort

korstog

kortdistancevåben

Kernevåben.

koryfæ

korvet

kosmogoni

kosmos

kosmologi

Kosovo

Kosovo-doktrinen

Kosovo-syndromet

kostpenge

Tekst.

Krag, Jens Otto

krak

kredit

kreditor

kreditvurderingsbureau

kreditværdighed

Latin: Tekst.

kreditvæsen

kreolsk socialisme

krig

kriger

krigerisk

krigsartikler

krigsbasun

Tekst.

krigsberedskab

krigsbog

krigsbogholder

krigsbrud

Tekst.

krigsbrug

krigsbud

krigsbyrde

krigsbytte

krigsbøn

krigsbørn

krigsdans

krigsenke

krigserklæring

krigsfascination

krigsfange

krigsfangelejr

krigsfangesyndrom

Tekst.

krigsflygtning

krigsflåde

krigsfod

krigsfolk

krigsforbrydelse

krigsforbryder

krigsforhindringsvidenskab

krigsforhør

krigsforlis

krigsforsikring [af skibe]

krigsfyrværkeri

krigsfædre

krigsførelse

krigsførende magt

krigshavn

krigsherre

krigshospital

Krigshospitalskassen

krigsjordebøger

Krigskancelliet

krigskasse

krigskirugi

Krigskollegiet

krigskommissær

krigskontrabande

krigskuller

Tekst.

krigsknægt

krigskunst

krigslegetøj

krigsliderlighed

krigslån

krigsmand

Soldat ; veteran.

krigsmager

krigsmarine

Tekst.

krigsmaskine

krigsmateriel

krigsminister

Krigsministeriet

krigsmodstander

Krigsmodstandernes internationale Forbund

krigsmønt

krigsneurose

krigsofre

Tekst; se også ruin.

krigsomkostninger

krigspartiet

krigspatrioter

Tekst.

krigsperspektiv

krigsplan

krigspligt

krigspremie

krigspropaganda

krigspsykose

krigsrente

krigsret

krigsretorik

krigsrulle

krigsræson

krigsråd

krigssejler

krigssekretær

krigsskade

krigsskadeerstatning

krigsskat

krigsskattenægtesle

Tekst. Fredsskattefonden.

krigsskib

krigsskole

krigssold

Tekst.

krigsspil

krigsskueplads

krigsskuepladsatomvåben

krigstid

krigstilstand

krigsstyr

krigstjeneste

krigstraume

krigstugt

krigsulykkesforsikring

krigsvidenskab

krigsvæsen

krigsøkonomi

kriminalitet

kriminolog

Tekst.

krise

krisehjælp

Tekst.

krise- krisestyring

kriseststab

krisestyringsoperationer

Kristeligt Fredsforbund

Kristne for nedrustning

kritik

Kroatien

krom

kronik

kronisk

Tekst.

Kronborg Geværfabrik

kronkoloni

kronologi

Kropotkin, Peter

krudt

krudttøndevurdering

Krupp

Kruse, Alfred

krypton

Krydsermissil

krønike

KT

KU ; Københavns Universitet

kul

kuli

Kullmann, Olaf

kulstof

kult

kultur

kulturarv

kulturetik

Latin: Sammensat begreb af kultur og etik.

kulturforståelse

Latin: Sammensat begreb af kultur og forståelse.

kulturhistorie

kulturkamp

Latin, tysk: Sammensat begreb af kultur og kamp.

kulturel vold

kulturradikalisme

kultursociologi

Tekst.

Kumar, Ravindra

kundgørelse

kunst

Kunstnere for Fred

kunstsprog

kup

kup-ammunition

kutyme

Tekst. Kutymefridage.

Kurdistan

Tekst.

Kuwait

kvad

kvarterarrest

kvartermester

kvasistat

kviksølv

Kvinde til kvinde

kvindebevægelsen

kvindefred

Kvindehistorisk Samling

Se: Rigsarkivet.

Kvinder for Fred

Kvinder i Sort

Kvindelig Fremskridtsforening

Kvindernes Forsvarsforening ; Danske Kvinders Forsvarsforening

Oprettet 1907. Medunderskriver af Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915. Trykt i "Kvinden og Samfundet", 1915 s. 178.

Kvindernes Fredsforbund

Kvinderens Demokratiske Verdensforbund

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

kvindesagen

kvote

kvote

Tekst.

Litteratur

Leder: Fupkvote opbrugt. I: Information, 8. juli 2017.

Kvækerne ; Kvækersamfundet

kvælstof

kværsæde

kvæsthus

kynisme

kysk

kysk

Afholdende, ren, uberørt i kønslig henseende. Også det at være dydig. tugtig og ærbar.

Küster, Fritz

kz-lejr

kærlighed

Tekst.

kætteri

køb

købekoner

København

Københavns Befæstning

Københavns geografi

Københavns Havn

Københavns historie

Københavns natur

Københavns Universitet

Københavns væbning

købmand

Könecken, Jesper

kønsbestemt krænkede adfærd

Top


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å|

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page