Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security F

Fa Fb Fe Ff Fi Fisk Fj Fk Fl Fm Fn Fo For Fr Fre Fri Fu Fy

fabel

Fabian Society

fabrik

facination

Tekst.

FAD ; Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark

fadebur

faded giant

faderløs

fag

fagbevægelse

Fagbevægelsen for Fred

fagforbund

fagforening

faglitteratur

faggrænse

Tekst.

Fagoppositionens Sammenslutning

Tekst.
Se også: Danmark: Fagforeninger.

fagreferent

fake news

fakir

fakultek

faktum

Falck Danmark A/S

fall out

fallit

familie

Familieretsdirektoratet

familieret

familiesammenføring

Tekst.

Familiestyrelsen

familietragedie

Tekst.

Families Against the Bomb

fanatisme

fane

faneed

faneflugt

fanejunker

fange

fangelejr

Se: koncentrationslejr ; krigsfange.

fanatisme

Fangataufa

Fanon, Franz

fantasere

fantasi

FAO

Farallon Islands

Farbenindustrie, I. G.

fare

Farhat-Naser, Sumaya

farmakologi

Farumskandalen

Tekst, herunder Farumkommissionen.

farve

Tekst, eksempelvis partifarve.

Farumkommissionen

farvand

Farvandsvæsenet

fascisme

Faslane

fast

faste

I religion: Tekst.
Se også: Karneval.

faste friheder

Den faste voldgiftret i Haag

Den faste domstol for mellemfolkelig retspleje

faste priser

fastfrysning

fatal

fattig

fattigdom

fattigdomsgrænse

fattiggård

fattighus

fattiglem

fauna

favorit

FBI; US Federal Burau of Investigation

FBS; US Forward Based Systems ; Forward Operating Locations

FE; Efterretningstjeneste (FE/FET)

US The Federal Procurement Data Center

Federation of Atomic Scientists

Fedtnævnet

fejde

fejlsikkerlinjen

feltgendameri

feltherre

feltprovst

feltpræst

feltskær

felttillæg

felttjeneste

felttog

feltvagt

Female Peace Society of Chincinatti

femicide

feminisme

feminist

femte kolonne

fermium

FESFP

FET ; Forsvarets Efterretningstjeneste

fetialer

feudal

feudalisme

FF

fiasko

Fiji

filantrop

filantropi

filibuster

Filippinerne

film

filmcensur

Filmsrådet

filologi

filosof

filosofem

filosofi

US filtration camps

Finansforbundet

Finansministeriet

Finansrådet

Finansstyrelsen

Finanstilsynet

Finland

Den finske fredsforening, 1907

Den finske fredsforening, 1920

firma

Firmaet

first strike

Fish Committee

FISINT

fisk

fiskedød

fiskeri

Fiskeridirektoratet

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Fiskerflådens Fornyelsesnævn

Fiskeriministeriet

Fiskeriministeriets Ankenævn

Fiskeriministeriets Ankeudvalg

Fiskerirådet

Fiskeristyrelsen

fission

fissionsbombe

fjende

fjendebillede[r]

Den fjerde verden

fjerkræ

fjernsyn

Se: TV.

fladbanemissil

flagellanter

fleksible svars strategi

flerhovedet missil

Fleron, Kate

flerovium

flexible response

flod

flora

flour

Flusser, Emil

fly, flyvemaskine

flygtning

Flygtningenævnet

flyverpræst

flyvestation

flåde

flåde-ege

FMS; ; US Foreign Military Sales credit Program

FN; Forenede Nationer

FN-dagen

FN-forbundet

FN-soldater

FN sporet

FNs udviklingsarbejde

FN-ugen

FOA

fobi

focus

Tekst.

fodfolk

fodnotepolitik

fodring

Foerster, Friederich Wilhelm

FOFA; NATO Follow-on Forces Attack

FOFT ; Forsvaretsstjeneste

folk

folk baroque

folk jazz

folkebevægelse

Sammensat begreb af folk og benvægelse.

folkedans

Sammensat begreb af folk og dans. Se: Landsforeningen Danske Folkedansere 1929-. - http://www.folkedans.dk/

folkedigtning

Sammensat begreb af folk og digtning.

folkedrab ; folkemord

Folkeforbundet

folkefront

Folkefronten mod Krig, Reaktion og Fascisme

folkekirke

Folkekirkens Nødhjælp

folkekrig

Det folkelige Venstre

folkekøkken

Sammensat begreb af folk og køkken.

folkeminder

folkemusik

folkeoplysning

folkeparti

folkepension

folkeregister

Folkereisning

Folkereisning mot Krig

folkeret

folkesang

Folkeskolen

Folkeskolerådet

Folkeskolens Forsøgsråd

Folkeskolens Udviklingsråd

folkeslag

folkestyre

Folketinget

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Venstre

folketingsvalg

folketro

folkevise

folklore

folkevæbningssamlag

Folkeværnet

fond ; fonde

fonde for fred

Fonden til Bekæmpelse af Forsøg med Atomvåben

fonografvalse

fondsbørs

Latin, fransk: Tekst.

Fondsregistret

Fontaine, Henri la

Food for Peace

food for powder

forarmet uran

forbillede

forbrug

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerombudsmanden

forbrugerråd

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerstyrelsen

forbrydelse

forbrødring

forbud

forbund

forbundsstat

Forchhammer, Henni

Forchhammer, Olaf

Fordelingsnævnet vedr. visse fra Udlandet Modtagne Erstatninger

fordom

forebyggelse

Det Forebyggelsespolitiske Råd

Forebyggelsesrådet

US Foreign Assistance Act

US Foreign Military Financing Program

US Foreign Military Interaction Program

US Foreign Military Sales Program

De forenede arabiske Emirater

Det Forenede Venstre

forening

Foreningen af antimilitaristiske præster

Foreningen for konsekvente Antimilitarister

Föreningen Mellanfolkeligt Samarbete för fred

Foreningen Nordens Fristatsforbund

Foreningen til Danmarks Nevtralisering

Foreningen til Fremme af Fredskultur

foreningsfrihed

forfatning

forfremmelse

Forfremmelsesrådet

Forhyringsrådet

forhøjet fred

forhåndslagring

forlig

forlis

format

formattering

Formerly Used Defense Sites

formål

fornuft

Tekst.

fornvise

foroprustning

forordning

forretning

Tekst.

forringet uran

forsamlingsfrihed

forsikring

Forsikringsrådet

Forsikringstilsynet

forskning

Forskningens Fællesudvalg

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Forsknings- og Teknologiministeriet

Forskningsbiblioteksrådet

Forskningsministeriet

Forskningspolitisk Råd

Forskningsrådene

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Forskningsrådet for Natur og Univers

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom

Forskningsrådet for Teknologi og Produktion

Forskningsrådet for Udviklingsforskning

Forskningsstyrelsen

forsoning

Forsoningsforbundet

forsorg

forstærkningsaftaler

forstærkningsoption

forsvar

Forsvarets Bygningstjeneste

Forsvarets Disciplinarnævn

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE/FET)

Forsvarets Fabriksstyrelse

Forsvarets Forskningsråd

Forsvarets Forskningstjeneste

Forsvarets Materielnævn

Forsvarets Rationaliseringsnævn

Forsvarets Rådgivnings- og Analysegruppe

Forsvarsakademiet

forsvarsbudget

Tekst.

forsvarsbyrde

forsvarsforlig

forsvarsindustri

Forsvarskommandoen

Forsvarsligaen

forsvarsmateriel

forsvarsminister

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets Ankenævn

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

forsvarsnihilisme

forsvarsområde

forsvarspolitik

Forsvarsstyrelsen

forsvarsudgifter

forsvarsvilje

forsyning

Forsyningsministeriet

Forsyningstilsynet

fort

Fort Europa

fortid

Fortidsminderådet

fortification

fortificere

fortrolige dokumenter

forsøg

forsøgskaniner

Forsøgsområderne i Stillehavet

forum

forurening / pollution

Forureningsrådet

forvaltning

Forvaltningsdirektoratet

Forvaltningsnævnet

forvaring

US Forward Based Systems ; Forward Operating Locations

Forsberg, Randall Caroline

forfædre

forældre

forældreløs

fosfat

Tekst.

fosfor

fossil

fossile brændstoffer

foton

fotosyntese

Tekst.

fourage

Fox, George

FOV ; Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

fragging

fragt

Fragtnævnet af 1917

Fragtnævnet af 1939

fraktion

francium

Frankrig

Frankrig: atomvåbenforsøg

Frankrig: demografi

Frankrig: efterretningstjenester

Frankrig: geografi

Frankrig: fredsbevægelser

Frankrig: historie

Frankrig: kernevåben

Frankrig: kolonier og 'protektorater'

Frankrig: krige

Frankrig: kultur

Frankrig: musik

Frankrig: politik

Frankrig: politiske partier

Frankrig: våbenhandel

Fransk Polynesien

fraternisering

fred

fredegod

fredehjem

fredekær

fredeland

fredelig

fredemand

fredemiddel

fredfærdig

fredløs

Fredens hav

Fredens Tilhængere i Danmark

Fredensborg Slot

Fredningsstyrelsen

Freds- og Miljøfonden

fredsapostel

fredsbevarelse

fredsbevarende operationer

fredsbevægelse

Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe

Fredsbevægelsenes Samråd

fredsbryder

fredsbuder

fredsbøn

fredsdagen

fredsdividende

fredsdue

fredsfange

fredsforening

Fredsfonden

Fredsfondet af 1941

fredsforfatning

fredsforhandling

fredsforskning

fredsfrygt

Tekst.

fredsfyr

fredsgruppe

fredshandel

fredshåndhævelse

fredsjournalistik

fredskirker

fredsklokke

Tekst.

Fredskommissionen af 1998

fredskommisær

Fredskomité

fredskonference

Tekst.

fredskrudtmagasiner

fredskrænkelse

fredskultur

fredslejre

fredsmager

Tekst; sammensat begreb. Pacifist.

fredsmarch 81

fredsmarch 82

International fredsdemonstration.

fredsmarch 83

International fredsdemonstration.

fredsmiddel

fredsmission

Tekst.

fredsmuseum

fredsopbyggelse

Fredspolitisk Folkeparti

Fredspaladset

fredspartiet

fredspenge

fredsplan

fredspligt

Tekst: Arbejdsmarkedet.

fredspolitik

Tekst.

fredspris

fredsproces

Tekst. International politik.

fredspræst

fredspædagogik

Fredspædagogisk Værksted

fredsret

fredssagen

fredssang

fredsomhed

fredsom ; fredsommelig ; fredsommelighed

fredsskabelse

fredsskabende operationer

fredsskat

Fredsskattefonden

fredssprog

fredsstøttende operationer

Tekst.

fredstid

fredstog

fredstraktat

Tekst.

fredstvang

fredsstudier

fredsundervisning

Fredsvagten

fredsvalg

fredsven

Fredsvennernes Fond

Fredsvennernes Hjælpearbejde

fredsvidenskab

fredsværk

fredszone

Tekst.

fredsæl

fredsår

freelance

Freeze

Freies Deutschland

fregat

fremmed

fremmedarbejder

Arbejder der er emigreret.

fremmedkriger

Tekst.

fremtid

fremtidsforskning

Freundeskreis Carl von Ossietzky

fri

fribrev

friby

Tekst, herunder The International Cities of Refuge Network 2009-.

fribytter

fridag

Tekst, Kutymefridage.
Se også: Ferie.

Fried, Alfred Hermann

Friendly Association for Gaining and Preserving Peace with the Indians by Pacific Measures

Friedenskomitee der Bundesrepublik Deutschland

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Friedrich, Ernst

Friends Service Committee

frifolk

frigård

Tekst.

frihandel

frihed

frihedsbrev

Frihedsmuseet

Frihedsrådet

frikorps

Frikorps Danmark ; Regiment Nordland

frinummer

frisindet

frisindet

Tekst.

friskytte

fristat

Frit Tyskland / Deutsche Nachtrichten

fritid

fritid

Tekst, Friluftsrådet ; kolonihave ; Kolonihaveforbundet.
Se også:

fritænkning ; fritænker

Fritzner, Andreas

frivillig

frivillige korps

Frivilligrådet

from

fromhed

front

Fry, Elizabeth

frygt

frø

Frøslevlejren

FST/E

US FUDS

fuga

fugle

fundamentalisme

fuld frekvensområdeindspilning

fuldmagt

Tekst, prokura.

fup

fup

At narre eller snyde. At tage ved næsen.

fusion

fusionsbombe

FUSP

UK RAF Fylingdales

Fyrdirektoratet

fyrste

fyrstebrev

fyrstendømme

fyrstespejl

fyrværker

fyrværkeri

fyrvæsen

fysik

fysiologi

fædreland

Fædrelandets Forsvar

fædrelandske industrier

fædrelandkærlighed

fælled

fælleskommandoen

fællesmarkedet

Tidligt navn for EF, nu EU.

Fællesrådet for de Videnskabelige Biblioteker

Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland

fællesskab

Tekst.

Fællesudvalget til Fremme af Freds- og Folkeforbundsarbejdet i Danmark

fændrik

fængsel

Fængselsnævnet

fænomen

fænomen

Tekst.

fænomenologi

færdsel

Færdselsstyrelsen

Færing, Esther

Færøerne

fæstning

føde

føderalisme

Fødevaredirektoratet

Fødevareministeriet

Se: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1996-2015
og fra 2015: Miljø- og Fødevareministeriet.

Fødevarestyrelsen

følsomme oplysninger

fører

første verdenskrig

første-brugs option

førsteslags(evne)

Top


A| B| C| D| E| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page