Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security S

Sa Sam Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Si Sj Sk Sl Sm Sn So
Sol Sp Sq Sr Ss St Sto Sty Su Sv Sw Sx Sy Sz

78'erer

sabel

sabelregimente

sabotage

SAC

SACEUR; NATO Supreme Allied Commander Europe

SACLANCEN

sacred harp singing

saga

sagfører

sagn

Sahara

Sahel

Saint-Pierre, Abbé de

salam

Salem Indiana Peace Society

Salomon-øerne

salme

salsa

salt

SALT; Strategic Arms Limitations Talks

SALT III

salte

Salter, Alfred

saltpeter. Se: nitrat.

SAM; Surface to air missile

SAM; Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme

samarbejde

Tekst.
Se også: Samarbejdsnævnet.

Samarbejdsnævnet

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed

Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater

Samarbejdsudvalget mod NATO

Samarbejdsudvalget vedrørende internationalt Hjælpearbejde

samarium

sameksistens

samfund

samfundsfag

Tekst.

Samfundstjenesten

Tekst. Besættelsen.

Samfundspartiet

samfundsvidenskab

samliv

Tekst.

sammenkædning

Samoa

samurai

Japansk: Japansk adelstitel.

samvirke

De samvirkende Invalideorganisationer

samvittighed

samvittihedsnægter

San Marino

Sao Tomé & Principe

Sandagergård, Amager

Sandia nuclear weapons laboratory

sandhed

SANE

sanering

Saneringsnævnet

sang

sanitetstropper

sanktion

sanktioner

sappørkorps

sarabande

sarin

Sartorius, Johann Baptist

SATCOM

satellit

Satellit- og Kabelnævnet

SATO; South Atlantic Treaty Organisation

Saudi Arabien

sarvodaya

satyagraha

Savannah River Site

scandihoovians

scandium

Schalk, Henriette Goverdine Anna van der

Schalburgkorpset

schalburgtage

Scharnberg, Carl

Schengen-aftalen

Schell, Jonathan

Schickele, René

Schlesinger-doktrinen

US School of the Americas (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation)

US School of the Americas Helicopter School Battalion

Schultze, Siegmund

Schlütter, Poul

Schweiz

Schweitzer, Albert

Schönaich, Paul von

Scott, Job

SDI; det strategiske forsvarsinitativ

SDS; US Satellite Data System

SEA GNAT

seaborgium

SEATO; South East Treaty Organization

second strike capability

US Section 1004

securere

securitet

Securitashjemmeværnet

The UK Security and Intelligence Committee

Seeger, Peggy

Seeger, Pete

seismologi

sekt

sekterisk

Tekst.

sektor

selektiv

selen / selenium

selskab

Selskab for værn om dansk folkestyre

Selskabet for kulurel frihed

selvbeskatning

Sellon, J. J. de

selvforsvar

selvforsvarsstyrker

selvhelbredende panserminer

semantic forests

semester

seminar

seminarium

Senegal

sensorer

serenade ; serenata

serum

service

US Service academies

Service Civil International

Tekst. Blandt medlemmer af Service Civil International kan nævens: Heinrich Carstens.

Servicestyrelsen

session

sessionsmandskab

sessionsmyndigehder

sexologi

Seychellerne

SF; Socialistisk Folkeparti

SG

shadow warriors

shalom

SHAPE; NATO Supreme Headquaters Allied Powers Europe

Sheppard, Dick

SHIRBRIG; UN Stand by High Readiness Brigade

Shin Beth

SIA

Sibirien

sidefag

Siemens

Sierra Leone

signal

signalere

signalværdi

signalværdi

Latin: Tekst. Sammensat begreb.

Litteratur

Leder: Uheldig signalværdi. I: Informationm 15. april 2017.
Om danske bankers gebyrer og grådighed.

SIGINT; Signal Intelligence

sikker

sikkerhed

Det sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg; SNU

sikkerhedsdoktrin

sikkerhedsfirmaer

Latin : Tekst.

sikkerhedsgarantier

sikkerhedsgodkendelse

sikkerhedsliggørelse

sikkerhedspolitik

sikkerhedspoliti ; retssikkerhedspolitiet, sikkerhedstjeneste

Sikkerhedsstyrelsen

sikre

Sikringsstyrelsen

silicon

silo

Simonsen, Jesper

sinn

sind

sindelagskontrol

Tekst.

sindslidelse

Tekst. Sindsyge.

sindssyg

Singapore

Singer, Kurt

SIOP; US Single Integrated Operations Plan

SIPO

SIPRI; Stockholm International Peace Research Institute

SIS; New Zealand Security Intelligence Service

sjældne jordarter

Sjellebrolejren

sjæl

sjælefred

Skadesforsikringsnævnet

skala

skandale

Skandia-Hjælp

Skandinavien

Skandinavisk forsvarsforbund

skat

SKAT

Skatte- og Afgiftsstyrelsen

Skatteankenævnet

Skatteankestyrelsen

Skatteforvaltningen

Skatteministeriet

skattefrihed

Tekst.

Skattestyrelsen

Skatterådet

skattely

skattevæsen

skema

skepticisme

skib

skiben

skibsartilker

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

skibsfred

Skibsfartsnævnet

Skibsudpegningsnævnet

skiljedom

skiffle

skipæn

skjald

skjold

skjoldpenge

Skat.

Skoankenævnet

skole

skoleskyderier

Skolestyrelsen

Skotland / Scotland

skov

Skov- og Naturstyrelsen

skovmarinere

Skovrådet

Skovstyrelsen

skrot-aftalen

skræk

Skrydstrup

Skrydstrup

Tekst.
Se også: Flyvestations Skrydstrups naboer.

skydevåben

Tekst.

skytte

skyttegrav

skyttekorps

skyttesagen

skønlitteratur

slag

slagmark

Tekst.

slagmåneden

slave

slavelejr

slaveri

slavesagen

SLBM; Submarine Launched Ballistic Missile

SLCM; Sea Launched Cruise Missile

SLOC; NATO Sea Lines of Communications

slot

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen

Slovakiet

Slovenien

slutdokument

slyngelstat

slægt

small arms

smør / butter

småstat

SNAP; US Space Nuclear Auxiliary Power Program

snaphane

SNU; Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg

social

Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Social- og integrationsministeriet

Socialarbejdere for Fred

Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme

Socialdemokrater mod Masseødelæggelsesvåben

Socialdemokratiet

Socialdemokratisk Ungdomsforbund

Den Sociale Ankestyrelse

sociale bevægesler

Den Sociale Sikringsstyrelse

Socialforskningsinstituttet

Socialforskningsrådet

socialforsorg

Tekst. Fattige matroser og soldater; værdigt trængende, invalider og veteraner.

socialisering

socialisme

socialist

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Ungdomsforbund

Socialministeriet

socialpolitik

Socialstyrelsen

socialt forsvar

Société des amis de la Morale chrétienne

Société francaise des amis de la paix

Société francaise pour l'arbitrage entre nations

Socinus, Faustus

Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace

sociologi

SOFNET; US Solar Flare Network

soft law

software

sogn

sogneryttere

soldat

soldaterbog

Tekst.

soldaterforeninger

Tekst.

soldaterhjem

soldaterkoner

soldaterpolitik

soldaterråd

Soldatesken

soldatertjeneste

soldier of fortune

soldiers of peace

solidaritet

solist

solo

Solomon, Myrtle

Somalia

Sommerkorpset

Terrorister , besættelsen.

sonate

SONAR

sondering

sone

sonet

sort kød

sorg

sorte budgetter

sorte operationer

Sortehavet / The Black Sea

SOSUS; US Sound Surveillance System

Souchy, Augustin

South Pacific Nuclear-Free-Zone Treaty

Sovjetunionen

Sovjetunionen: Atomvåben

Sovjetunionen: Atomvåbenforsøg

SPADAS; US Space Detection and Tracking System

Spanien

Spartakusbund

SPASUR; US Navy Space Surveillance System

Special committee to investigate communist activities in the United States of the House of representatives, 1930

speciale

specialist

Specialistnævnet

spektrum

Spinoza, Baruch

spion

spionage

spioneriet

spionvæsen

spidsrod

spiritual

spontan

Spritfordelingsnævnet

sprog

sprænglegeme

sprængstof

spy

spyware

spærretid

spådom

SRAM; US Short Range Attack Missile

Sri Lanka

SS; Surface to Surface

SSA; US Foreign Military Sales credit Program

SSBN

SSOD1; The Special Session of the United Nations' General Assembly On Disarmament

SSOD2

SSOD3

SS-20

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

St. Vincent og Grenadinerne

stab

stagnere

staging base

stambog

stamgods

stamme

Standard Missile Interceptor

standardisering

the Standing Armaments Committee

standret

star wars

START; Strategic Arms Reduction Talks

START II

STASI

stat

state of concern

Statens Administration

Statens Almindelige Videnskabsfond

Statens Bibliotekstjeneste

Statens Billedkunstråd

Statens Bisygdomsnævn

Statens Brandinspektion

Statens Byggetekniske Nævn

Statens Bygningsdirektorat

Statens Bygningsråd

Statens Civile Luftværn

Statens Erhvervsøkonomiske Råd

Statens Filmcensur

Statens Filmcentral

Statens Forskningsråd

Statens Humanistiske Forskningsråd

Statens Husholdningsråd

Statens Istjeneste

Statens It-råd

Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd

Statens Kunstmuseumsnævn

Statens Ligningsdirektorat

Statens Luftfartsvæsen

Statens Museumsnævn

Statens Musikråd

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd

Statens Nævn for Papir og Tryksager

Statens Plantetilsyn

Statens Pædagogiske Forsøgscenter

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Statens Serum Institut

Statens Skovnævn

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd

Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd

Statens Teleråd

Statens Teletjeneste

Statens Udliciteringsråd

Statens Øjenklinik

Statens Åndssvageforsorg

Statens våbenkontrol

Latin: Tekst.

statsamt

Tekst.

Statsregnskabsrådet

stationering

statsadvokat

Latin: Tekst.

statsamt

Tekst.

statsbankerot

statsborger

statsforbund

statsformer

statsforvaltning

statskirke

Latin: Tekst.

statskundskab

statskup

statsløs

statsministeriet

statsobligation

statsret ; statsforfatningsret

statsreligion

Latin: Tekst.

statsrevisorerne

statsråd

statssikkerhed

Latin: Tekst.

Statsskattedirektoratet

statsskole

statsstøtte

Latin: Tekst.

statsterrorisme

statuere

status

statussymbol

Latin: Tekst.

status quo ante bellum

statut

Stauning, Thorvald

stavnsbånd

Tekst. Enevælden ; slaveri ; vorneskabet ; værnepligt.

Stay behind-net

Stealth

stedfortræderkrig

stemmeret

sten

stenalderen

stereo

sterilisation

Sterilisationsnævnet

stikker

Stillehavet

stillingsvæsnet

Stimson-doktrinen

stjernekrig

Stockholm-konferencen

Stockholms fredsföreing

Stockpile Stewardship

stof

Stokes, Rose Pastor

stokhus

Stone, William Joel

stop-svind dekreter

Storbritannien

Storbritannien: Atomvåben

Storbritannien: Atomvåbenforsøg

Storbritannien, fredsbevægelser

storm

stormagt

stormflod / storm surges

Stormflodsrådet

Stormrådet

storpolitik

straf

straffeaktioner

straffedomstol

Straffelovrådet

US STRATCOM

stratosfæren

strategi

strategisk efterretningsvirksomhed

strategisk varsling

strategiske atomvåben

Det strategiske forsvarsinitiativ; SDI

strategiske mål

strejke

stress

Stresemann, Gustav

strid

stridsmand

Strong, Charles

strontium

strontium-90

struktur

Strukturdirektoratet

strukturel vold

strølægder

stud

student

US Student Nonviolent Coordinating Committee

Studenterforeningen

Tekst.

studie, studium

Sturge, Joseph

styrbare sprænghoveder

styrelse

Styrelsen af Kolonierne i Grønland

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Styrelsen for Civil Værnepligt

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Uddannelse

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Social Service

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde

Styrelsen og Rådet for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene

Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel

Styrelsesrådet for Orlogsværftet

styrmand

Stænderforsamling

Tekst.

Stöcker, Helene

stødpudestat

støj

støtteskib

stråling

strålingsskader

sub-critical test

subjekt

subjektiv

sub-konventionelle krige

Tekst.

subversiv

Sudan

suffiency

sultan

sultanat

Summer, Charles

sundhed

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsministeriet

Sundhedsstyrelsen

sundhedsvidenskab

sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

supermagt

supplik

The Sunshine Project

supersonisk

supermagt

Suri, Jeremi

Surinam

Suttner, Bertha Felicia Sophia Kinsky von Chinic und Tettau

suverænitet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska fredsförbundet

Svenska kommiteén av Världssamling för fred

svenske fredsbevægelser

svenske krige

svenske politiske partier

Sverige

Sveriges kvinnnelia fredsförening

svindel

svovl

sværmer

swaraj

Swarthmore College Peace Collection

Swaziland

Sydafrika

Sydafrika: Atomvåben

Sydafrika: Atomvåbenforsøg

Sydamerika

Sydamerikas forenede stater / União de Nações Sul-Americanas

Tekst.

Sydkorea

Sydpolen

Sydsudan

Sydøstasien

syg

sygdom

sygehus

Sygehusberedskabsnævnet

Sygehusrådet

sygekasse

Sygekassenævnet

sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsesnævnet

Sygesikringsnævnet for Søfarende

symbiose

symbol

symboldyrkelse

Tekst.

symfoni

syndikalisme

syndikat

syndrom

synode

synodal

synodaldekret

synonym

synkrati

synkrobe

synopsis

syntax

syntese

Syrien

system

systematik

systemprogrammer

sædvaneret

SÄPO

Det Særlige Styringsråd for Christiania

Søbye, Harald

Söderblom, Nathan

Søetatens Generalkommissariat

søfart

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Søfartens fællesråd

Søfartsstyrelsen

søgnedag

søkommissariatet

søkort

søkortarkivet

søkortarkivet

Tekst.

sømand

Sømandsskat

Sømandsskattenævnet

Sölle, Dorothee

søleding

sølv

sømagten

sømilicen

Tekst.

sømilitær

søminer

søret

sørøver

Sørensen, Henning

sørulle

Søsportens Sikkerhedsråd

søværn

søvæsnet

søværnepligtig

sårbarhed

Top


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page