Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security N

Na Nb Ne Ng Ni Nn No Np Ns Nt Nu Ny

NADGE; NATO Air Defence Ground Environment

nadver

NAFTA

Nagasaki

Nagy, Thomas J.

Namibia

Nansen, Fridtjof

napalm

NARS; North Atlantic Radio System

NASA; US National Aeronautic and Space Administration

nation

nation building

national

WEU National Armaments Directors

National Assiciation for the Advancement of Colored People

US National Command Authority

US National Committee for a Sane Nuclear Policy

National Committee on the Churches and the Moral Aims of the War

National Civil Liberties Bureau

National Coordinating Committee to End the War in Vietnam

National Council for Arbitration and Peace

National Council for the Prevention of War

US National Guard

national kontrol

The US National Missile Defence System, NMDS, NMD

the US National Reconnaissance Office

UK National Peace Council

the US National Security Agency

National Security State

the US National Service Board for Religious Objection

national sikkerhed

Nationalbanken

Tekst.
Se også: Valutacentralen.

Det Nationale Forebyggelsesråd

Det Nationale Råd for Folkesundhed

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det nationale Venstre

nationalforsamling

nationalliberal

nationalisere

nationalisme

nationalitetsprincippet

nationalpacifisme

nationalpark

nationalsocialisme

nationalstat

nationaløkonomi

NATO ; North Atlantic Treaty Organization ; Atlantpagten

NATOs dobbeltbeslutning

natrium

nattegn

natur

Natur- og Miljøklagenævnet

Naturbeskyttelsesrådet

NaturErhvervstyrelsen

naturfilosofi

naturfredning

Naturfredningsrådet

naturhistorie

naturkatastrofe

Naturklagenævnet

naturlov

naturlære

naturret

Naturrådet

Naturstyrelsen

naturvidenskab

Nauru

NATO Naval Control of Shipping

US Naval Submarine Base New London

US Naval Small Craft Instruction and Technical Training School

Naval Team Denmark

naver

navigation

Navigationsdirektoratet

Navigationsuddannelsesrådet

navn

US NAVSTAR

navy

US Navy

US Navy's Military Sealift Command

nazisme

NBCW ; Nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons

nedbrydende virksomhed

nederlag

Nederlandsche Vredebond

nedfald

nedrustning

nedrustningsministeriet

Nedrustningsudvalget

Nej til Atomvåben

Nej til krig og terror

nekrofili

nekrolog

neo

neodym

neokolonialisme

neon

neoliberalisme

neoliberalisme

Tekst.
Se også: Neokolonialisme.

Litteratur

Economic theory, politics and the state in the neoliberal epoch. / : Rune Møller Stahl.
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences. University of Copenhagen, 2018.
- http://static-curis.ku.dk/portal/files/189158067/Rune_Stahl_Thesis.pdf
I de ti år, der er gået siden finanskrisen i 2008, er litteraturen om økonomiske ideer eksploderet. Dette kan ses som en reaktion på sammenbruddet af de neoliberale teoriers status som den uomtvistelige sandhed inden for økonomisk teori.
Inden for mainstream økonomi har vi dog ikke set et videnskabeligt og politisk paradigmeskift, i modsætning til efter tidligere økonomiske kriser som f.eks. keynesianismens opkomsten efter den store depression i 1930’erne eller fremkomsten af neoliberalismen efter krisen i 1970'erne. På trods af tab af troværdighed og legitimitet for det herskende neoliberale paradigme efter finanskrisen i 2008, har relativt lidt ændret sig i forhold til den måde, der bliver undervist i økonomi på universiteterne, eller den måde, hvorpå finansministerier og centralbanker verden over formulerer makroøkonomisk politik eller økonomiske analyser.

Nepal

nepotisme

neptunium

NEST; US Nuclear Emergency Search Team

The US Net Evaluation Subcommittee

netpublikationer

Network Centric Warfare

neutral

neurose

neurovidenskab

neutralitetsværn

neutron

neutronbombe

neutronvåben

Nevada

Nevada Test Site

New Agenda Coalition

New England Non-Resistance Society

New South Wales Peace Society

New York

New York Peace Society, 1815

New York Peace Society, 1906

New York Peace Society / Friedensgesellschaft der Stad New York (Deutscher Zweigverein)

New York State. Legislature. Joint Legislative Committee to Investigate Seditious Activities

New Zealand

Newton, Isaac

Next Stop Nevada

Next Stop Serbien

Next Stop Sovjet

NGO; Non Governmental Organization

Nicaragua

Nicolai, Georg Freiderich

Nielsen, Aase-Bak

Niemöller, Martin

Niger

Nigeria

nihil

nihilisme

nihonium

NII; UK Nuclear Installations Inspectorate

nikkel

NIMROD

niobium

Nissen, Styrk, Mads

nitrat

nitrogen

Nixon, Richard

Nixon-doktrinen

niveau

Tekst.

NNSS; US Naval Navigation System

No Conscription Fellowship

No Conscription League

No More War Movement

Aldrig mere Krig bevægelsen. Engelsk fredsgruppe. Blandt medlemmerne kan nævnes Will Warren.

Nobel, Alfred

Nobelinstituttet i Oslo

nobelium

nobelpriser

Nobels Fredspris

NOD; Non Offensive Defence

NOD and conversion

node

Tekst.

Noel-Baker, Philiph

nomade

nominering

non-kombattanter

nonne

nonresistans

nonviolence

nonviolence of the strong

NORAD; NOrth American Air Defence Command

nord

Nordamerika

NORDCAPS ; Nordic Coordinated Arrancement for Military Peace Support

Nordic Battle Group

norden

Norden som atomvåbenfri zone

Nordicom

Nordisk forening mot krig

Nordisk forsvarsforbund

Nordisk fredsforening

Nordisk Fredsforbund

Nordisk Fredskonference

Nordisk Råd

Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS)

Nordisk Samarbejdsnævn for Samfundsvidenskabelig Forskning

Nordisk Syntese Laboritorium A/S

Nordiska Föreningen Mellanfolkeligt Samarbete för fred

Tekst. Oprettet før 1943.

Nordiske Kvinders Fredsinitiativ

Nordiske Kvinders Fredsnetværk

Nordiske Læreres Fredsforbund

Nord-syd-konflikten

Nordkorea

Nordpolen

Nordsøen

Nordvietnam

Norge

Norgeshjælpen

Norges Fredslag; Den norske fredsforening

Norges Fredsråd

Norgeslaget for Folkefred

Nordland, Eva

Norman Ryder, Mildred

Norsk Fredssenter

Den norske Damekomité

norske fredsbevægelser

norske krige

norske politiske partier

North Atlantic Contractors

Northrop Grumman

The Norwegian Initiative on Small Arms Transfers

nostalgi

notar

novice

US NRO ; National Reconnaissance Office

NPT

NSA; US National Security Agency

NSC; US National Security Council

NSG; US Naval Security Group

NTA; Nej til Atomvåben

nucflash

nuclear

US Nuclear Posture Review

The US Nuclear Regional Maintenance Department

the Nuclear Suppliers Group

Nuclear-Test-Ban Treaty ; CTBT-traktaten

Nuclear Treat Initiative

Tekst. Kernevåben ; trusler.

Nuclear Weapons-Related Materiel

Nuclear Weapons-Related Materiel is defined as: "classified or unclassified assemblies and subassemblies (containing no fissionable or fusionable material) identified by the Military Departments (MILDEPs) that comprise or could comprise a standardized war reserve nuclear weapon (including equivalent training devices) as it would exist once separated/removed from its intended delivery vehicle,"
The term "delivery vehicle" is defined as the portion of a weapon system that delivers a nuclear weapon to its target. This includes cruise and ballistic missile airframes as well as delivery aircraft.

Nuclear Weapons Complex

nuclus

nukiller

nuklear gennemsigtighed

nulløsning

nummerbytning

nutid

NUTS ; Nuclear Use Theories

ny dansk militarisme

Nyegaard, Malte Bruun

nyheder

nynazisme

nyliberalisme

Tekst.
Se også: Realisme.

nægtelse

nægter

Nægterforeningen

nægterpukkel

Nærorienten

Tekst.

næsegæld

Tekst. Skat ; leding.

nævn

Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke

Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager

Nævnet for Markedsførings- og Konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse

Nævnet for Typehusdeklaration

Nævnet til behandling af sager vedrørende fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

Nævnet vedrørende den Almindelige Omsætningsafgift

Nævnet vedrørende Antidumping- og Udligningstold

Nævnet vedrørende autoriserede Gas-, Vand- og Sanitetsmestre og Kloakmestre

Nævnet vedrørende Forbrugsbegrænsende Foranstaltninger

Nævnet vedrørende Merværdiafgift med videre

Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer

Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Motorkøretøjer

Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer

nød

nødbegravelsespladser

Det civile beredskab. Tekst.

nødhjælp

nødlove

nødmilitær

nødret

nødværge

nøjagtighed

nåde

nådegave

Græsk: Tekst.

nådemidler

Græsk: Tekst.

Top


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Æ| Ø| Å

Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page