Geografi ; natur og klima ; demografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; socialeforhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes.

Romeriget

Romerriget / The Roman Empire / L'Empire romain / El imperio Romano / Das Römische Reich / Res publica Romana 27 f.Kr.–476 / 1453.
Romerriget var en historisk italiensk baseret bystat, republik og senere imperium.
Geografi: Liste over aktuelle stater i Europa, Afrika og Asien, som var en del af Romeriget
/ List of current countries which were a part in the Roman Empire.
Kejsere:
Theodosius I (379-395)
Historie:
Antikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion.
/ : redaktører: Ole Høiris, Birte Poulsen. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Krige:
Borgerkrige:
Retshistorie:
Det romerske slavesamfund under afvikling : en analyse af underklassens retskaar i oldtidens slutning. / : Poul Nørlund med en forskningshistorisk efterskrift af Torben Damsholt og Niels M. Saxtorph, 1982
Musik:
Lykkebringende klokker : et romersk tintinnabulum i Antiksamlingen.
/ : Bodil Bundgaard Rasmussen. Nationalmuseets arbejdsmark, 2002 s. 139-148.
Se også: Ophørte stater ; Det orientalske Kejserdømme, det østromerske, byzantinske rige 395–1453

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page