det Ottomanske Rige

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Det ottomanske imperium eller Det ottomanske kalifat. Også kaldet Det osmanniske rige. Tyrkiet i perioden 1299-1922.
Geografi: Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger: Konstantin Georgievich Mostras: Dictionnarie géographique de l'Empire ottoman. - Commissionaires de l 'Académie impériale des sciences, 1873.
- http://archive.org/details/dictionnariegog00mostgoog
Natur:
Demografi:
Historie:
Kolonier og protektorater
Deltagelse i krige
Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724
Capitulations of the Ottoman Empire.
- Washington, Govt. Print. Off., 1881. - 137 s.
- http://archive.org/details/cu31924007490422
A history of the empire and people of Turkey and the war in the east [microfilm] : giving a full account of the origin of the Turks and the growth of the empire ... with a narrative of the late rebellion and butcheries in the provinces and the origin and progress of the Turko-Russian War, the financial and military condition of the two countries, biographies of leading officers, etc. (1878).
- http://www.archive.org/details/cihm_29239
Paul Leroy-Beaulieu : Contemporary Wars, 1853-1866: Statistical Researches Respecting the Loss of Men and Money ... (1869).
- http://www.archive.org/details/contemporarywar00englgoog
Det ottomanske rige blev opdelt efter første verdenskrig og fortsættes som Tyrkiet.
Kultur:
Gibb, Elias John Wilkinson: Ottoman literature; the poets and poetry of Turkey ([c1901]).
- http://archive.org/details/ottomanliteratur00gibbiala
Politik
Regering:: Teokratisk  sabelregimente.
Forsvar / militær
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser
Religion: Islam, jøder og kristne mindretal.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Kapitulationer / Kapitulationen des Osmanischen Reiches / Capitulations of the Ottoman Empire, eksempelvis:
Capitulations of the Ottoman Empire (1881) / United States. Dept. of State; Van Dyck, Edward Abbott.
- : Washington, Govt. Print. Off.
- https://archive.org/details/cu31924007490422
BNP, landbrug, fiskeri, Industri.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page